WGA Eigenrisicodrager

WGA eigenrisicodrager

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Tegen dit risico kunt u zich verzekeren bij UWV. U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn. Bij eigenrisicodragen betaalt u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. U kunt kiezen: u draagt het financiële risico zelf, of u verzekert zich (deels) hiervoor. Dat doet u bij een verzekeraar. De premie bij een verzekeraar kan lager zijn dan bij UWV en is over een langere periode gelijk. Bovendien zijn de re-integratie inspanningen van een verzekeraar doorgaans effectiever

WGA en Ziektewet

U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel WIA) of voor de ZW (Ziektewet). U bent niet automatisch eigenrisicodrager voor de ZW als u dat ook bent voor de WGA en andersom.
Per 1 januari 2014 zijn er veranderingen in het eigenrisicodragerschap. Het eigenrisicodragerschap voor de WGA geldt alleen nog voor werknemers met een vast dienstverband. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt u een lagere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Ook gaat u risico dragen voor overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van werknemers en flexwerkers met een ZW- of WGA-uitkering. Een overzicht van alle veranderingen vindt u in dit schema van de Belastingdienst.

Let op: Betaalt u bij ziekte van uw werknemer 2 jaar lang het loon door? Dan bent u geen eigenrisicodrager voor de ZW. Deze loondoorbetalingsverplichting geldt voor iedere werkgever.

Aanvragen

Als u eigenrisicodrager wilt worden, kunt u dat aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt het eigenrisicodragerschap op 1 januari of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data (dus voor 2 oktober of voor 1 april) binnen zijn.
Bent u een startende werkgever? Dan kunt u eigenrisicodrager worden op het moment dat u werkgever wordt.

 

Wilt u meer informatie? Vul onderstaand formulier in.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Meer informatie over:
Collectieve ZorgverzekeringWIAWIA- HiaatWGA ExcedentWGA ERDZorgverzekeringVerzuimverzekeringWEGAMMKB VerzekeringenZZP VerzekeringenCollectieve ZakenreisverzekeringInterventieverzoek

Wilt u teruggebeld worden? Geef aan welke datum en tijdstip u het beste bereikbaar bent en wij bellen u terug

Uw bericht