WIA


WIA (
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) of (Wat Ingewikkeld Allemaal)

Werk je in loondienst en raak je langdurig arbeidsongeschikt? Dan kan je inkomen enorm teruglopen. Zelfs tot op het niveau van het sociaal minimum.

  • Je raakt minder dan 35% arbeidsongeschikt: geen uitkering
  • Je raakt 35 tot 80% arbeidsongeschikt of tijdelijk 80%-100% arbeidsongeschikt
    Dan ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt.
  • Je raakt 80 tot 100% arbeidsongeschikt
    Dan ben je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

 

De WIA uitkering is maximaal 75% van je laatstverdiende loon. Dit is nooit meer dan het maximaal vastgestelde dagloon. Het maximale jaarloon is vastgesteld op € 51.978,15 bruto (2015).

Stroomschema WIA 1

Stroomschema WIA 2

 

Neem voor meer informatie contact met ons op

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Meer informatie over:
Collectieve ZorgverzekeringWIAWIA- HiaatWGA ExcedentWGA ERDZorgverzekeringVerzuimverzekeringWEGAMMKB VerzekeringenZZP VerzekeringenCollectieve ZakenreisverzekeringInterventieverzoek

Wilt u teruggebeld worden? Geef aan welke datum en tijdstip u het beste bereikbaar bent en wij bellen u terug

Uw bericht