055-3600102 info@be-insured.info

Dé verbindende factor!

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een type verzekering dat bescherming biedt tegen schadeclaims als gevolg van onbedoelde schade die je aan anderen toebrengt. Het kan je beschermen tegen de financiële gevolgen van situaties waarin je verantwoordelijk wordt gehouden voor letsel aan iemand anders of voor schade aan eigendommen van anderen.