055-3600102 info@be-insured.info

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een specifiek type verzekering dat bedoeld is om bestuurders en leidinggevenden van een onderneming te beschermen tegen claims die voortvloeien uit hun handelingen of beslissingen tijdens het uitoefenen van hun functie. Het biedt dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor fouten, nalatigheid of verkeerde beslissingen die zij hebben gemaakt in de uitoefening van hun bestuurstaken.

Deze verzekering is bedoeld om bestuurders te beschermen tegen de financiële gevolgen van aansprakelijkheidsclaims die kunnen worden ingediend door stakeholders zoals werknemers, crediteuren, aandeelhouders of andere derde partijen. Dergelijke claims kunnen voortvloeien uit verschillende situaties, zoals onjuiste financiële verslaglegging, fraude, schending van wet- en regelgeving, onbehoorlijk bestuur of besluitvorming, enzovoort.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan de kosten dekken die gepaard gaan met juridische verdediging, schadevergoedingen of schikkingen die voortvloeien uit dergelijke claims. Het biedt doorgaans ook dekking voor de kosten van onderzoeken door toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het is belangrijk op te merken dat de precieze dekking en voorwaarden van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunnen variëren afhankelijk van de verzekeraar en het specifieke beleid.

Het team van specialisten staat voor je klaar


Nog meer besparen? Vraag het Lola
Wil je meer informatie over andere verzekeringen? Misschien voor een aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering of woonhuisverzekering of zakelijke verzekeringen enz. Lola denkt graag met je mee.


Nog meer besparen? Vraag het Lola
Wil je meer informatie over andere verzekeringen? Misschien voor een aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering of woonhuisverzekering enz. Lola denkt graag met je mee.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

be-insured
Average rating:  
 0 reviews