055-3600102 info@be-insured.info

Dé verbindende factor!

Een bootverzekering is een vorm van verzekering die bedoeld is om eigenaren van boten te beschermen tegen financiële verliezen die kunnen voortvloeien uit schade aan hun boot. Het is vergelijkbaar met andere vormen van verzekering, zoals autoverzekeringen of woningverzekeringen, maar specifiek gericht op boten.

Een bootverzekering kan verschillende vormen van dekking bieden, afhankelijk van het verzekeringsplan en de polisvoorwaarden. Enkele veelvoorkomende vormen van dekking zijn:

  1. Schade aan de boot: Dit omvat de kosten voor het herstellen van schade aan de boot als gevolg van ongevallen, brand, diefstal, vandalisme, stormen of andere gedekte gebeurtenissen.

  2. Aansprakelijkheid: Dit biedt dekking voor schade die wordt toegebracht aan andere personen of eigendommen als gevolg van een ongeval met je boot. Het kan ook juridische kosten dekken als je aansprakelijk wordt gesteld.

  3. Medische kosten: Dit dekt medische kosten die voortvloeien uit ongevallen aan boord van de boot, zowel voor jezelf als voor anderen aan boord.

  4. Hulpverlening en berging: Dit biedt dekking voor de kosten van het bergen en redden van je boot in geval van pech of een ongeval.

De premie van de verzekering kan variëren afhankelijk van factoren zoals het type boot, de waarde ervan, je vaarervaring en het beoogde gebruik van de boot.

Het team van specialisten staat voor je klaar


Nog meer besparen? Vraag het Lola
Wil je meer informatie over andere verzekeringen? Misschien voor een aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering of woonhuisverzekering enz. Lola denkt graag met je mee.