055-3600102 info@be-insured.info

Dé verbindende factor!

Casemanagement

be-insured kan een waardevolle rol spelen bij het toepassen van de Wet verbetering poortwachter. Deze wet heeft als doel de duur van ziekteverzuim te verkorten en de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. Hier zijn enkele manieren waarop we kunnen bijdragen aan het naleven van de Wet verbetering poortwachter:

 

1. Coördinatie van het re-integratieproces: We kunnen fungeren als een centraal aanspreekpunt en coördinator voor alle betrokken partijen, waaronder de werknemer, de werkgever, de bedrijfsarts en andere zorgverleners. We kunnen ervoor zorgen dat de communicatie soepel verloopt, dat alle vereiste stappen worden genomen en dat het re-integratieproces op schema blijft.

2. Bewaking van de voortgang: We kunnen de voortgang van het re-integratieproces bewaken en ervoor zorgen dat alle benodigde acties worden ondernomen binnen de gestelde termijnen. We kunnen regelmatig overleggen met de betrokken partijen, de naleving van de vereisten van de Wet verbetering poortwachter monitoren en eventuele knelpunten of vertragingen identificeren en aanpakken.

3. Advies en ondersteuning: We kunnen advies en ondersteuning bieden aan zowel de werknemer als de werkgever. We kunnen informatie verstrekken over de rechten en plichten van beide partijen, de beschikbare re-integratiemogelijkheden en -voorzieningen, en helpen bij het nemen van beslissingen die bevorderlijk zijn voor een succesvolle re-integratie.

4. Opstellen van het Plan van Aanpak: De Wet verbetering poortwachter vereist dat er een Plan van Aanpak wordt opgesteld voor de re-integratie van de zieke werknemer. We kunnen helpen bij het opstellen van dit plan, waarin de stappen, doelen en acties voor de re-integratie worden beschreven. We kunnen ook de uitvoering van het plan volgen en eventuele aanpassingen voorstellen indien nodig.

5. Contact met externe partijen: We kunnen contact onderhouden met externe partijen die betrokken zijn bij het re-integratieproces, zoals arbodiensten, re-integratiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen. We kunnen informatie uitwisselen, samenwerken en ervoor zorgen dat alle partijen op de hoogte zijn van de voortgang en de vereisten van de Wet verbetering poortwachter.

We kunnen helpen om het re-integratieproces gestructureerd en effectief te laten verlopen. We kunnen de betrokken partijen ondersteunen, de naleving van de wet bewaken en ervoor zorgen dat de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever worden nageleefd.