055-3600102 info@be-insured.info

Waarom een WIA-Hiaatverzekering

De eerste twee jaar heb je recht op doorbetaling door Bby Zorg.
Na twee jaar ga je automatisch uit dienst en neemt het UWV de betaling over van Bby Zorg.

Kun je nog een gedeelte werken, dan kijkt het UWV welk percentage je nog wel kunt werken. Dit zal altijd minder zijn dan dat je kreeg in loondienst. Door de  WIA-Hiaat verzekering wordt dit voor een deel opgevangen.

Voorbeelden 35% tot 80% arbeidsongeschikt

Voorbeeld:

 

Leeftijd 38 jaar op 1e ziektedag
Salaris € 42.000
40% arbeidsongeschikt
Nieuw loon € 0
Benutting restverdiencapaciteit: 0%

Zonder WIA Hiaatverzekering

Met WIA Hiaatverzekering

Voorbeeld:

Leeftijd 38 jaar
Inkomen € 35.000 per jaar
70% arbeidsongeschikt
Nieuw loon € 0
Benutting restverdiencapaciteit: 0%

Zonder WIA Hiaatverzekering

Met WIA Hiaatverzekering