055-3600102 info@be-insured.info

Waarom heeft je werkgever deze verzekering afgesloten?

Dit is verplicht vanuit de cao VVT.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Iedereen die voor een werkgever werkt, ziek wordt en na 2 jaar ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en volgens de normen van uitkeringsinstantie UWV weinig of niets verdient, daalt het inkomen drastisch. Na verloop van tijd houdt de werknemer mogelijk een (gezins)inkomen over onder bijstandsniveau. Dankzij de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Loyalis ontvangt de werknemer een aanvulling tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen.

Inkomensaanvulling WW
De Loyalis Inkomensaanvulling WW maakt onderdeel uit van de collectieve verzekering Loyalis Inkomenszekerheid VVT, waarmee werknemers in loondienst verzekerd zijn tegen de financiƫle gevolgen van een verkorte uitkeringsduur bij werkloosheid als gevolg van de wetswijziging per 1 januari 2016