055-3600102 info@be-insured.info

Dé verbindende factor!

Welke dekking heb ik vanuit de cao VVT?

Collectief is er voor medewerkers die voldoen aan de voorwaarden, het onderstaande beschikbaar gesteld:

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

35-80%

dekking verplicht per 1-1-2023

Inkomensaanvulling WW

ja, deze dekking is verplicht per 1-10-2022

Dekking gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: 35-80% 

De inkomensterugval is in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) het grootst.  

Je krijgt:

  • Een inkomensaanvulling tot minstens 70% van het verzekerd inkomen tot je AOW-leeftijd.
  • Een re-integratiebonus, deze houdt in dat je bij invulling van ten minste 50% van de restverdiencapaciteit 80% van het verschil tussen het oude inkomen en het nieuwe inkomen uit arbeid ontvangt.
    Onderstaand voorbeeld is een uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%-80%) zonder werk. Oranje is de uitkering die je ontvangt.

Voorbeeld van een uitkering bij gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) met werk en re-integratiebonus. Oranje is de uitkering.

Inkomensaanvulling WW l voorheen  de PAWW-regeling (verplicht vanuit cao VVT)

Deze dekking compenseert de verkorte duur van de WW-uitkering voor alle werknemers in loondienst per 1 oktober 2022.

Je krijgt:

  • Compensatie voor de verkorte duur van de WW-uitkering. Deze wordt aangevuld tot de oorspronkelijke WW-duur van maximaal 38 maanden.