055-3600102 info@be-insured.info

Voor alle inkomens, zakelijke en

particuliere

verzekeringen

Welke dekking heb ik vanuit de cao VVT?

Collectief is er voor medewerkers die voldoen aan de voorwaarden, het onderstaande beschikbaar gesteld:

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

35-80%

dekking verplicht per 1-1-2023

Inkomensaanvulling WW

ja, deze dekking is verplicht per 1-10-2022

Dekking gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: 35-80% 

De inkomensterugval is in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80%) het grootst.  

Je krijgt:

  • Een inkomensaanvulling tot minstens 70% van het verzekerd inkomen tot je AOW-leeftijd.
  • Een re-integratiebonus, deze houdt in dat je bij invulling van ten minste 50% van de restverdiencapaciteit 80% van het verschil tussen het oude inkomen en het nieuwe inkomen uit arbeid ontvangt.
    Onderstaand voorbeeld is een uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35%-80%) zonder werk. Oranje is de uitkering die je ontvangt.

Voorbeeld van een uitkering bij gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35-80%) met werk en re-integratiebonus. Oranje is de uitkering.

Inkomensaanvulling WW l voorheen  de PAWW-regeling (verplicht vanuit cao VVT)

Deze dekking compenseert de verkorte duur van de WW-uitkering voor alle werknemers in loondienst per 1 oktober 2022.

Je krijgt:

  • Compensatie voor de verkorte duur van de WW-uitkering. Deze wordt aangevuld tot de oorspronkelijke WW-duur van maximaal 38 maanden.


Nog meer besparen? Vraag het Lola
Wil je meer informatie over andere verzekeringen? Misschien voor een aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering of woonhuisverzekering enz. Lola denkt graag met je mee.