055-3600102 info@be-insured.info

Deze pagina is informatief bedoeld voor de werkgever.

De werkgever ontvangt een activatie link voor inlog voor de actuele polissen, overeenkomsten en wat verder van belang is voor de werkgever.

Voor de werkgever hebben we een aparte omgeving. Hierin staan onder andere de overeenkomsten, polissen.

Demo link staat hieronder

Inlog via: https://be-insured.mijndigimap.nl/
Gebruikersnaam: info@be-insured.info
Wachtwoord: be-insured

Goede werkgeversschap

Hieronder vind je een aantal van de verplichtingen vanuit de Arbowet:

  • Het aanbieden van een RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie)
  • Het aanbieden van een PMO (preventief medische onderzoek).
  • Iedere werkgever moet beschikken over een overeenkomst met arbodienst of bedrijfsarts. Alle werknemers moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts
  • Vanaf 25 medewerkers is het verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen binnen het bedrijf. Tot 25 medewerkers mag de werkgever zelf deze taken uitvoeren.

Inspecteurs van het ministerie van SZW zijn gemachtigd om boetes uit te delen als de regels niet nageleefd worden. De boetes kunnen voor werkgevers met 500 of meer werknemers oplopen tot €13.500. Voor het niet melden van een arbeidsongeval geldt een boetenormbedrag van € 50.000

Als werkgever kun je gebruik maken van verschillende subsidieregelingen en mogelijkheden.

  • Iemand die in een WW-situatie zit, kun je 2 tot 6 maanden een “proefplaatsing” aanbieden. Je betaalt de medewerker geen salaris. Je kunt dan kijken of de medewerker in je bedrijf past.
  • Voor een medewerker die arbeidsgehandicapte status heeft of ziekte, kun je een No-riskpolis aanvragen. Bij uitval van de betreffende medewerker is er dan een ziektewetuitkering beschikbaar.
  • De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) zorgt voor een tegemoetkoming als er een oudere werknemer (56 jaar en ouder), arbeidsgehandicapte, of iemand uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden aangenomen wordt.

Be-insured heeft een groot netwerk en werkt samen met o.a. bedrijfsartsen, casemanagers, verzekeraars en registratiesoftware leveranciers. Uiteraard staan werkgever en werknemer centraal. Samen maken we een gedegen maatwerk plan van aanpak voor duurzame inzetbaarheid.