055-3600102 info@be-insured.info

Dé verbindende factor!

Wet Verbetering Poortwachter

be-insured kan een waardevolle rol spelen bij het toepassen van de Wet verbetering poortwachter. Deze wet heeft als doel de duur van ziekteverzuim te verkorten en de re-integratie van zieke werknemers te bevorderen. Hieronder vind je de stappenplan (vanaf dag één), die je moet doorlopen als een medewerker arbeidsongeschikt wordt. Deze stappenplan is voor de eerste twee jaar (104 weken) van arbeidsongeschiktheid.

 

Uiteraard is het maatwerk hoe we de invulling geven aan het stappenplan.  Vooraf overleggen we op welke manier we het samen met werknemer en werkgever het beste kunnen aanpakken. Het doel is altijd dat werknemer en werkgever blijven communiceren.  

We kunnen op verzoek interventies, wachtlijstbemiddeling, ontdubbeling vanuit de zorgverzekering en eventuele mogelijke vergoeding van de ziekteverzuimverzekering inzetten.

 

Contactformulier

Wil je contact met ons opnemen, dan kan dat ook via onderstaande formulier