055-3600102 info@be-insured.info

WGA-ERD (Eigen risicodrager)

Als werkgever kan je te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Voor dit risico betaal je een gedifferentieerde premie via de Belastingdienst aan het UWV. Je kan er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te zijn, je betaalt dan geen premie meer via de Belastingdienst maar draagt het Ziektewet risico zelf, of je hebt het verzekerd. Bij eigenrisicodragen betaal je zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie. Je kunt kiezen: Je draagt het financiële risico zelf, of je verzekert je (deels) hiervoor. Dat doe je bij een verzekeraar. De premie bij een verzekeraar kan lager zijn dan bij het UWV en is over een langere periode gelijk. Bovendien zijn de re-integratie inspanningen van een verzekeraar doorgaans effectiever.

WGA en Ziektewet                                                                                                      Je kan eigenrisicodrager worden voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, onderdeel WIA) of voor de ZW (Ziektewet).     Je bent niet automatisch eigenrisicodrager voor de ZW als je dat ook bent voor de WGA en andersom. Bij sommige verzekeraars worden er verplichte combinaties gemaakt met een verzuimverzekering, zo kan je het gehele         12 jaars risico bij 1 verzekeraar onderbrengen. Boven een loonsom.                   van € 1.250.000 is het in vele gevallen allemaal apart af te sluiten. Bij eigen risico dragen voor de Ziektewet geldt dat je niet verplicht bent dit te verzekeren,     je mag de ziektewet dus volledig zelf uitvoeren. Het UWV zal controleren of dit goed wordt uitgevoerd. Bij eigen risicodragen WGA geldt dat je dit moet verzekeren tenzij je een borgstelling kan krijgen.

Aanvragen                                                                                                                   Als je eigenrisicodrager wilt worden, kan je dat aanvragen bij de Belastingdienst via het formulier ‘’ beëindiging loonheffingen’’. Je kan het eigenrisicodragerschap op 1 januari of op 1 juli van ieder jaar laten beginnen. Jou aanvraag moet uiterlijk 13 weken voor deze data (dus voor 2 oktober of voor 1 april) bij de belastingdienst binnen zijn.

Ben je een startende ondernemer? Dan kan je eigenrisicodrager worden op het moment dat je werkgever wordt.