055-3600102 info@be-insured.info

Whitepaper ‘In vier stappen naar duurzame inzetbaarheid’

Duurzame inzetbaarheid staat al zeker een decennium in de top-tien van HR. Toch zien wij in de praktijk dat veel werkgevers nog steeds met hagel schieten als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Het gevolg: veel kosten en weinig inzicht in wat maatregelen echt kunnen opleveren.

Maar liefst 75% van het verzuim binnen een organisatie is niet-medisch van aard, maar wordt veroorzaakt door gebeurtenissen in de privésfeer: stress door echtscheiding, schulden en andersoortige problematiek. Een enkele verzuimdag kost een werkgever gemiddeld tussen € 250 en € 450 per persoon. Een snelle rekensom leert dat investeren in duurzame inzetbaarheid flink wat kan opleveren.

De tools van be-insured verbeteren de motivatie en gezondheid van medewerkers en zorgen voor een betere balans tussen hun werk en privé. Samen met jou zoeken onze specialisten naar passende oplossingen en interventies op maat. Met als vast uitgangspunt: de samenhang tussen duurzame inzetbaarheid, bestaande (collectieve) zorg- en inkomensverzekeringen en arbodienstverlening.

Meer weten over onze aanpak? In het whitepaper Duurzame inzetbaarheid nemen wij je in vier stappen mee naar een integraal beleid op dit gebied.      De gouden combinatie tussen inkomen, zorg en arbodienstverlening blijkt de X-factor voor iedere organisatie.

Download hieronder de Whitepaper