055-3600102 info@be-insured.info

Dé verbindende factor!

WGA excedent verzekering

De WIA Excedentverzekering is bedoeld om het inkomensverlies na twee jaar arbeidsongeschiktheid aan te vullen bovenop het inkomen dat wordt verstrekt door de WIA-uitkeringen van het UWV. De WIA-uitkeringen van het UWV hebben een maximumgrenzen en zijn gebaseerd op het laatstverdiende inkomen. De WIA Excedentverzekering kan helpen om het verschil tussen het oude inkomen en het inkomen na arbeidsongeschiktheid op te vangen. Deze verzekering wordt door de werkgever afgesloten voor de werknemer. Het kan zijn dat de premie wordt verrekend met je slaris.

Is je inkomen meer dan € 66,956 (2023), dan is het raadzaam om na te gaan bij je werkgever of het mogelijk is een WIA Excedentverzekering af te sluiten.

 

 

Contactformulier

Wil je contact met ons opnemen, dan kan dat ook via onderstaande formulier