055-3600102 info@be-insured.info

Dé verbindende factor!

WIA-vertaler voor de werkgever 

 

Als werkgever is het belangrijk om bekend te zijn met de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in Nederland. De WIA regelt de sociale verzekeringen voor werknemers die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn. Hieronder vind je relevante informatie over de WIA voor werkgevers:

1. Arbeidsongeschiktheidscriteria: De WIA kent twee criteria voor arbeidsongeschiktheid:

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (IVA): Dit betekent dat de werknemer door ziekte of handicap niet meer in staat is om te werken en er geen kans op herstel is. Bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op een IVA-uitkering.

Gedeeltelijk arbeidsgeschikt (WGA): Als de werknemer door ziekte of handicap nog wel kan werken, maar minder kan verdienen dan voorheen, wordt hij als gedeeltelijk arbeidsgeschikt beschouwd. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de WGA-uitkering.

2. Loondoorbetalingsverplichting: Als werkgever ben je verplicht om gedurende de eerste twee ziektejaren het loon van de zieke werknemer (gedeeltelijk) door te betalen. Na twee jaar ziekte kan de werknemer in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

3. WGA- en IVA-premie: Als werkgever betaal je premies voor de WIA. De hoogte van de premies hangt af van de grootte van je organisatie en het arbeidsongeschiktheidsrisico van je werknemers. Deze premies worden geïnd door de Belastingdienst.

4. Re-integratieverplichtingen: Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Dit houdt in dat je samen met de werknemer probeert de werknemer weer aan het werk te krijgen. Je moet hierbij een actief re-integratiebeleid voeren en voldoen aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter.

5. Bezwaar en beroep: Zowel de werkgever als de werknemer hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een WIA-beslissing van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Bij geschillen kan er eventueel beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.

Hoeveel betaal je de zieke werknemer het eerste jaar

Het volledige eerste jaar (52 weken) betaal je de werknemer minimaal 70% van het salaris en maximaal 100% dit is afhankelijk van het arbeidscontract of CAO. Het moet minimaal het minimumloon zijn (voor 2023 is dat € 23.940 per jaar). Het gemaximeerd loon 2023 is € 66.956 per jaar.

Hoeveel betaal je de zieke werknemer het tweede jaar?

Het volledige tweede jaar (52 weken) betaal je de werknemer minimaal 70%. Het kan voorkomen dat de medewerker onder het minimumloon komt. De werknemer kan hiervoor toeslagen aanvragen. Ook hier geldt de bepaling van de arbeidsovereenkomst of CAO. 

Wat is een Ziekteverzuimverzekering?

Ja, voor kleine en middelgrote werkgevers kan een ziekteverzuimverzekering een uitkomst bieden. Bijvoorbeeld: Jan heeft een schildersbedrijf met twee mensen in loondienst. Eén van zijn werknemers wordt ziek. Jan gaat op zoek naar een vervanger, en moet het loon doorbetalen van zijn zieke werknemer. Dit zijn extra kosten die verzekerd kunnen worden. 

Wat gebeurt er na twee jaar?

Het UWV beoordeelt of de medewerker nog kan werken en zo ja, hoeveel procent dat is. 

0% tot 35% arbeidsongeschikt?

Je medewerker heeft geen recht op een uitkering via het UWV. Je gaat kijken of je een andere functie binnen je bedrijf hebt waar je de medewerker kunt laten werken. Heb je geen mogelijkheden voor een andere functie, dan kun je kijken of je de medewerker bij een ander bedrijf kan laten werken. 

0% tot 35% arbeidsongeschikt. Kan ik mijn werknemers hiervoor verzekeren?

Ja, hiervoor is de WIA-Bodemverzekering. Deze biedt een uitkering aan tot het door het UWV vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid. Wanneer je werknemer 15% tot 35% arbeidsongeschikt is heeft hij/zij recht op een uitkering. 

Vanaf 35% arbeidsongeschikt?

De medewerker wordt automatisch ontslagen na 104 weken ziek te zijn geweest. UWV neemt vanaf nu de leiding. 

Let wel op: Je wordt als werkgever achteraf beoordeeld door het UWV. Ben je een “goede werkgever” geweest met betrekking tot re-integratie, dan gebeurt er niks. Heb je volgens het UWV te weinig gedaan, dan kan het zijn dat het UWV je verplicht het salaris van de medewerker een jaar langer door te betalen. Dit noemen we een loonsanctie. Je krijgt ook een boete via je WHK-beschikking over een periode van 10 jaar hierna. Hoe meer je meewerkt aan de re-integratie van je (ex)werknemer, hoe meer je beloond wordt door het UWV, en des te minder je gaat betalen. 

Vanaf 35% arbeidsongeschikt. Kan ik mijn werknemers hiervoor verzekeren?

Ja Een WGA Hiaat (uitgebreid) verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal € 66.956 (1 januari 2023).
Als je medewerker meer dan € 66.956 loon heeft, dan kan hij/zij minimaal 70% van het loon boven de € 66.956 verzekeren met een WIA-Excedent verzekering

Wat is gemaximeerd dagloon?

Dat is het loon wat de werknemer kreeg voordat hij/zij ziek werd aan salaris tot € 66.954 per jaar (20223. 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

be-insured
Average rating:  
 0 reviews