055-3600102 info@be-insured.info

WIA-vertaler voor de werknemer

Ik ben ziek 

Je meldt je zo snel mogelijk ziek bij je werkgever.  

Hoeveel loon krijg ik doorbetaald? 

Het volledige eerste jaar (52 weken) ontvang je minimaal 70% van het salaris.
Het moet minimaal het minimumloon zijn (voor 2022 is dat € 23.212,80 per jaar) en maximaal 100% van het salaris, afhankelijk van het arbeidscontract en/of cao-bepaling. 

Wat gebeurt er als ik bijna twee jaar ziek ben? 

Het kan zijn dat het UWV beslist dat je helemaal niet meer kunt werken (dit geldt niet alleen voor je huidige beroep, maar voor alle beroepen). Dan kom je in de IVA. Het UWV kijkt wat je gemiddeld verdiende voordat je ziek werd, tot het gemaximeerd loon (voor 2023 is dat € 66.955, 92 per jaar). 

Kun je nog wel een gedeelte werken, dan kijkt het UWV welk percentage je nog kunt werken. Als dit maximaal 65% is en je hebt voordat je ziek werd 26 van de laatste 36 weken gewerkt, dan heb je recht op een loongerelateerde uitkering. Dit geldt voor maximaal 24 maanden. 

Na de loongerelateerde uitkeringsperiode kan het twee kanten opgaan: 

1. UWV heeft bepaald hoeveel procent je nog kunt werken. Als je dit voor minimaal 50% gaat doen, dan ontvang je een loonaanvullingsuitkering. Het bedrag is afhankelijk van je inkomsten uit arbeid. 

2. Als dat voor minder dan 50% lukt, dan kun je in een situatie komen dat je maximaal 50,75% over het minimumloon
(50,75% over € 20.700 per jaar= € 10505,25 per jaar = € 875,43 per maand) gaat krijgen. 

 0% tot 35% arbeidsongeschikt? 

Je hebt geen recht op een uitkering via het UWV. Je werkgever gaat kijken of je een andere functie binnen het bedrijf is. Zijn er geen mogelijkheden voor een andere functie, dan kan je werkgever kijken of je bij een ander bedrijf kan kunt werken. 

Kan ik me hiervoor verzekeren?  

Ja, hiervoor is de WIA-Bodemverzekering. Deze biedt een uitkering aan tot maximaal 100% van het oorspronkelijke loon keer het door het UWV vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid. Wanneer je van 15% tot 35% arbeidsongeschikt bent dan heb je recht op een uitkering. 

Vanaf 35% arbeidsongeschikt? 

Je wordt automatisch ontslagen na 104 weken ziek te zijn geweest. UWV neemt vanaf nu de leiding. 

Kan ik me hiervoor verzekeren?  

Ja Een WGA Hiaat (uitgebreid) verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal € 59.706 (1 januari 2022).
Als je meer dan € 59.706 loon hebt, dan kun je minimaal 70% van je hogere loon verzekeren met een WIA-Excedent verzekering 


Nog meer besparen? Vraag het Lola
Wil je meer informatie over andere verzekeringen? Misschien voor een aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering of woonhuisverzekering enz. Lola denkt graag met je mee.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

be-insured
Average rating:  
 0 reviews