055-3600102 info@be-insured.info

Dé verbindende factor!

WIA-vertaler voor de werknemer

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het is een Nederlandse sociale zekerheidswet die werknemers ondersteunt bij arbeidsongeschiktheid. Hier volgt wat informatie over de WIA voor werknemers:

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen: De WIA voorziet in twee soorten uitkeringen voor arbeidsongeschikte werknemers: de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

WGA: Als je gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent en nog in staat bent om te werken, ontvang je een WGA-uitkering. Het bedrag van deze uitkering is afhankelijk van je arbeidsongeschiktheidspercentage en je salarisverlies.

IVA: Als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent en er geen kans is op herstel, kom je in aanmerking voor een IVA-uitkering. Deze uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende inkomen.

Re-integratie: De WIA stimuleert re-integratie-inspanningen om werknemers te helpen terug te keren naar werk. Zowel werkgevers als werknemers hebben verplichtingen op dit gebied. Werkgevers moeten bijvoorbeeld passende arbeid aanbieden, en werknemers moeten meewerken aan re-integratieactiviteiten.

WIA-aanvraag: Om aanspraak te maken op een WIA-uitkering moet je een aanvraag indienen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Deze aanvraag kan worden ingediend als je na twee jaar ziekte nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

Keuring door het UWV: Na de aanvraag zal het UWV je medische situatie beoordelen om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Het UWV kijkt naar je functionele mogelijkheden en beperkingen en bepaalt op basis daarvan je recht op een WIA-uitkering.

  • WIA-uitkering en rechten: Als je recht hebt op een WIA-uitkering, ontvang je een maandelijkse betaling. Daarnaast behoud je bepaalde rechten, zoals recht op vakantiegeld en recht op een toeslag als je partner onvoldoende inkomen heeft.

0% tot 35% arbeidsongeschikt

Je hebt geen recht op een uitkering via het UWV. Je werkgever gaat kijken of je een andere functie binnen het bedrijf is. Zijn er geen mogelijkheden voor een andere functie, dan kan je werkgever kijken of je bij een ander bedrijf kan kunt werken. 

Vanaf 35% arbeidsongeschikt?

Je wordt automatisch ontslagen na 104 weken ziek te zijn geweest. UWV neemt vanaf nu de leiding. 

0% tot 35% arbeidsongeschikt. Kan ik me hiervoor verzekeren?

Ja, hiervoor is de WIA-Bodemverzekering. Deze biedt een uitkering aan tot maximaal 100% van het oorspronkelijke loon keer het door het UWV vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid. Wanneer je van 15% tot 35% arbeidsongeschikt bent dan heb je recht op een uitkering. 

Vanaf 35% arbeidsongeschikt. Kan ik me hiervoor verzekeren?

Ja Een WGA Hiaat (uitgebreid) verzekering vult de WGA-uitkering aan tot maximaal 70% van het verzekerde loon van maximaal € 66.956 (1 januari 2023).
Als je meer dan € 66.956 loon hebt, dan kun je minimaal 70% van je hogere loon verzekeren met een WIA-Excedent verzekering tings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

be-insured
Average rating:  
 0 reviews