055-3600102 info@be-insured.info

Dé verbindende factor!

WIA Hiaatverzekering

 

Voor werknemers die voor meer dan 35% arbeidsongeschikt worden kan een WIA Hiaatverzekering afgesloten worden.

De WIA Hiaatverzekering biedt extra financiële bescherming door een aanvullende uitkering te verstrekken bovenop de wettelijke WIA-uitkering. Dit kan helpen om het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid te compenseren. 

De WIA Hiaatverzekering is een aanvulling om het verschil tussen het oude loon en nieuwe loon te compenseren.

De duur van de uitkering verschilt per verzekeraar. Dit kan een aantal jaar zijn, of tot de AOW-leeftijd.

De premiebetaling kan door de werkgever gedaan worden, maar kan ook doorbelast worden aan de werknemer (als dit niet anders is bepaald door een cao).

Contactformulier

Wil je contact met ons opnemen, dan kan dat ook via onderstaande formulier