055-3600102 info@be-insured.info

Dé verbindende factor!

Wie zijn er verzekerd?

Werknemers zijn collectief verzekerd tegen het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Werknemers nemen automatisch deel aan deze collectieve verzekering als zij een vast of tijdelijk dienstverband hebben.