055-3600102 info@be-insured.info

Ziekteverzuimverzekering

Een ziekteverzuimverzekering is een vorm van verzekering die bedrijven beschermt tegen financiële verliezen als gevolg van ziekteverzuim van hun werknemers. Het biedt dekking voor de loonkosten die een werkgever moet betalen wanneer een werknemer door ziekte niet in staat is om te werken.

Wanneer een werknemer ziek wordt en niet in staat is om te werken, zijn werkgevers meestal verplicht om gedurende een bepaalde periode het loon door te betalen. Dit kan een aanzienlijke financiële last zijn voor bedrijven, vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. Een ziekteverzuimverzekering helpt werkgevers om zich te beschermen tegen deze kosten.

De verzekering dekt meestal een percentage van het loon van de zieke werknemer gedurende de afgesproken periode, die meestal enkele weken tot enkele maanden duurt. Het exacte bedrag en de duur van de dekking kunnen variëren, afhankelijk van het beleid en de voorwaarden van de verzekeraar.

Het hebben van een ziekteverzuimverzekering kan werkgevers helpen om financiële stabiliteit te behouden tijdens periodes van ziekteverzuim. Het biedt ook ondersteuning en hulp bij het beheren van het verzuimproces, zoals het verstrekken van advies over re-integratieprogramma’s en het beoordelen van de gezondheidstoestand van werknemers.


Nog meer besparen? Vraag het Lola
Wil je meer informatie over andere verzekeringen? Misschien voor een aansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering of woonhuisverzekering enz. Lola denkt graag met je mee.